Werkwijze

Om tot re-integratie te kunnen komen werkt één lijn in een multidisciplinair team met losse modules. Elke module heeft zijn eigen focus; Mentaal fit, Fysiek fit en Relationeel fit. Middels een uitgebreide intake worden de behoeften en mogelijkheden in kaart gebracht, waardoor er een passend en concreet plan kan worden opgesteld. Er wordt gewerkt met een duidelijke maar flexibele fasering waardoor ingespeeld kan worden op de situatie van dat moment.

Door deze individuele en persoonlijke aanpak kan een traject worden opgezet wat op dat moment het meest passend is, met de disciplines die nodig zijn. Dit, met als doel de gezondheid te verbeteren en de kwaliteit van (arbeidzaam) leven te optimaliseren.

Een uitgebreide weergave van onze werkwijze vindt u in onze folder.