Samenwerking

Voor uw re-integratie zitten we allen op één lijn: U, de arbo-arts, de coach, de ergotherapeut en de fysiotherapeut. Samen bekijken we, aan de hand van uw hulpvraag, welke hulp we u daarbij kunnen bieden. Door de korte lijnen kan er snel gehandeld en geschakeld worden.

OKC-Asten is de spil in deze samenwerking. Door middel van een uitgebreide intake wordt bekeken welke van de andere disciplines (ergotherapie en/of fysiotherapie) een bijdrage kunnen leveren aan het proces. Ook als er anderen disciplines betrokken moeten worden (zoals psychologie) is dit mogelijk. Een plan van aanpak wordt opgesteld, dit alles in samenspraak met u.